Министърът на финансите Асен Василев съобщи за установени нарушения в дирекция „Съдебна защита“ във ведомството.

По време на парламентарния контрол в отговор на въпроси от партия „Възраждане“ Василев заяви, че е бил извършен вътрешен одит и проверка от инспектората в дирекцията за процесуалното представителство, които са констатирали нарушения.

Установи се, че тази дирекцията работи без вътрешни правила, че един човек решава какви да бъдат критериите за конкурсите за адвокатските кантори, този човек ги провежда и оценява адвокатските кантори, той сам прави възлаганията и абсолютно сам решава дали и какви да бъдат плащанията с пълномощно от 2015 г. от тогавашния министър на финансите, което не е било подновявано от други министри“, каза Василев.

Той посочи, че имало и други „доста сериозни нарушения, от една страна, за сигурността на информация и от друга с начина, по който са правени възлаганията към конкретните адвокатски кантори“.

Асен Василев каза още, че има и други нарушения, които са в процес на изясняване и на съответни производства.

Той напомни, че се предвижда създаването на междуведомствен съвет между министерствата на финансите и на правосъдието, който прозрачно и компетентно да взема решенията по арбитражните дела, защото нямало логика МФ да дава мнение по правни въпроси. „Трябва да има компетентни хора, юристи, които  да дават процесуални указания, защото не е нормално министърът на финансите да ги дава. Много по-добра практика е в прегледа на дейността на адвокатските кантори и възлаганията на казусите да участват юристи от Министерството на правосъдието. Така че ще се задават правилните задания и правилните стъпки, правилно ще се одитират действията и фактурите, представяни от адвокатските кантори“, посочи Василев.

Относно фактурите той каза още, че в част от сегашните било посочено, че има „извършени действия на адвокати за 19 часа в рамките на денонощие“. „На това не е реагирано, може и да е било така, но никой не си е направил труда да провери“, заяви Василев.

Финансовият министър каза още, през годините е имало доста тежки загуби за страната ни и като пример посочи делото на НЕК с „Атомстройекспорт“. „То не беше дело, водено от дирекцията, но от същите кантори, които използва дирекцията и там загубата беше доста значителна“, отбеляза Василев.