Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен касационен съд

Тълкувателно решение на ВКС

Възбраната не пада след публична продан, освен ако изрично е предвидено в закона

Гражданската и Търговската колегии отговориха и на въпроси, свързани с особените залози, поставени през 2015 г.

Възбраните, вписани като обезпечение на иска или наложени в изпълнителното производство, не се заличават след провеждане на публична продан на…

Становище на адвокатурата

Допускането до касация при очевидна неправилност на решението служи за установяването на истината

Доколко чрез въвеждането на това ново основание би се гарантирало влизането в сила на повече безпорочни съдебни актове е въпрос, който зависи от разумното му прилагане от ВКС, заявява ВАдС

Новото основание за допускане на делото до касация поради очевидна неправилност на решението не само не противоречи на Конституцията, но…

Aдвокатурата за исковете по чл. 422 ГПК

При недоказана предсрочна изискуемост, искът се уважава за вноските с падеж до заявлението по чл. 417 ГПК

Не следва да се съобразяват вземанията, чиято изискуемост е настъпила в хода на процеса, е становището на ВАдС по тълкувателно дело

Няма пречка при недоказана предсрочна изискуемост на целия кредит, да бъде уважен иск по чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс…

Трите колегии на ВКС с тълкувателно решение:

Братя, сестри, баби, дядовци и внуци на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди

В гражданския процес по изключение компенсация за болки и страдания от смъртта на близък може да търси всеки с трайна и дълбока емоционална връзка с починалия, решиха върховните съдии

Братята, сестрите, бабите, дядовците и внуците на починалия имат право на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неговата смърт. Това…

Защо при селективната касация решенията на ВКС са задължителна практика в частта, с която се тълкува законът*

Целта на настоящото изложение е да засили интереса на доктрината към работата на ВКС и да провокира по-дълбочинен и системен…

Становище на адвокатурата

Работодателят не става длъжник по изпълнителното дело, когато плати запорирана заплата

Недействителността на публична продан може да бъде релевирана както чрез самостоятелен установителен иск, така и инцидентно, казва ВАдС в позицията си до ВКС

Платилият трудовото възнаграждение на длъжника, въпреки наложения запор, без да удържи сумата по него, няма качеството на длъжник в изпълнителното…

Тълкувателно решение на Наказателната колегия

ВКС отговори на четири въпроса за влизането в сила на присъдите

Върховните съдии предлагат промяна в закона, с която да се регламентира, че първоинстанционният, а не въззивният, съд контролира редовността на оттеглянето на жалбата и протеста

Четири важни въпроса за влизането в сила на присъдите и решенията, които от години занимават практиката, получиха отговор в тълкувателно…

ВКС

Тълкувателно решение на ВКС

Продажбата на имот на кооперация от председателя ѝ е действителна и без решение на Общото събрание

Изискването за предварително решение на Общото събрание на кооперацията за разпоредителни сделки с имоти и вещни права върху тях не…

Замразяването на изплащането на до 20 заплати на магистратите с дисциплинарка и обвинение отиде в КС

Замразяването на изплащането на до 20 заплати на магистратите, срещу които има образувано дисциплинарно производство или повдигнато обвинение, докато няма…

През 2018 г.

За първи път инспекторатът ще проверява върховните съдилища и НСлС

Съдебните ревизори ще изследват причините за оправдателните присъди срещу магистрати и защо биват спирани делата за корупция срещу хора от високите етажи на властта

За първи път Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) ще извърши комплексни планови проверки във Върховния касационен съд, Върховния административен…

ВКС

По тълкувателно дело №1 от 2018 г.

Търговската колегия на ВКС ще отговаря на четири въпроса за „Гражданска отговорност“

Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд отговори на четири въпроса, свързани със спорове, вследствие на сключени договори…

дело, лесидрен

Тълкувателно решение на ВКС

Неплащането на глобата не е пречка за повторно освобождаване от наказателна отговорност

Наказателната колегия отговори на седем от осемте въпроса на главния прокурор във връзка с реабилитацията

Ако след първото си освобождаване от наказателна отговорност санкционираният не е платил глобата си, това не е пречка за повторното…