Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

юристи

ЕК отвори онлайн платформа, за да събере информация за върховенството на закона

Aсоциации на юристи, представители на гражданското общество, неправителствени и международни организации ще могат да подават онлайн информация до Европейската комисия…

Стажантската програма „Фулбрайт“ в Софийския районен съд обявява новия випуск в година на рекорден интерес

Стажантската програма на Софийския районен съд (СРС), с подкрепата на Комисията „Фулбрайт“, се е утвърдила като безценна възможност за младите…

Отражението на цифровизацията на обществените отношения в професионалната квалификация на юристите

Какво не трябва да „пропускаме“ в новите изисквания към обучението на студентите по специалността „Право“

През изминалата седмица приключи провеждането на обществената консултация на проекта на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше…

Проектът за наредба за юридическото образование засега все още е разочарование  

Убедени сме, че Министърът на правосъдието е имал най-добри намерения при създаването на проекта за Наредба за единните държавни изисквания…

Новата наредба за юридическото образование влиза в сила от учебната 2023/24 г., промените в хорариумите – още наесен

Министерството на правосъдието публикува проекта за обществено обсъждане

Министерството на правосъдието публикува проекта на изцяло новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността…

Как ще се влиза „Право“, какво ще се учи и как ще се завършва

Предложенията за реформа в юридическото образование разяснява пред „Лекс“ министърът на правосъдието Надежда Йорданова

Без изпит по български език и история на „входа“, нови дисциплини и единен държавен изпит на „изхода“. Това са част…

Доктор по право, е и?

Докторантурата е третата образователна степен по нашата система на висше образование – след „бакалавър“ и „магистър“, като на завършилите се…