Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

търговско дело

дело, лесидрен

Предложение за допълване на тълкувателно дело

Юристи искат ВКС да каже как се определя кое дело е гражданско и кое търговско

Какви са критериите, по които се определя дали едно дело е гражданско, или търговско. На този основополагащ въпрос да отговорят с…

дело, лесидрен

Състав на ВКС иска тълкувателно дело по въпроса

Гражданско или търговско е дело между гражданин и строителна фирма за проблемен ремонт

От отговора зависи кои искове ще бъдат допускани за разглеждане от върховните съдии

Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице…