Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

тъжба на пострадал

В ново тълкувателно дело

ВКС решава как прокурорът прекратява производството, когато престъплението е от частен характер

Какво трябва да съдържа постановлението, с което прокурорът прекратява наказателното производство, след като установи, че престъплението е от частен характер…