Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

трансформация на лично имущество

Може ли трансформацията на лично имущество да се установява извънсъдебно?

Основание за дискусията: спор в доктрината. В някои хипотези трансформацията може да бъде установена и извънсъдебно – Л. Ненова, А.…