Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

такси

магдалена иванова, дело, прокуратура, златица

Със законопроект на депутати

Създават мегаагенция по вписванията, съдиите по вписванията остават

Вносителите обещават таксите ѝ да са изцяло разходоориентирани

Да се създаде Държавна агенция по вписванията (ДАВ), която да отговаря за едни от най-важните регистри – имотния и търговския,…

Защо българските съдилища не се съобразяват с решението на Съда на Европейския съюз по делото „Кантарев срещу БНБ“?

През 2014 г. сезирахме Европейската комисия (ЕК) с искане за наказателна процедура срещу България заради липсата на национален регламент, позволяващ…

данъци

Проект

Служебните бележки за доходи и данъци вече няма да са на хартия

Правителството прие серия от изменения в данъчните закони

Служебните бележки за изплатени доходи и удържан данък вече да не се издават на хартия. Вместо това, работодателите и платците…