Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдия по вписванията

ВКС

Тълкувателно решение на ВКС

Съдията по вписванията не проверява собствеността при договорите за аренда

Това е задача на нотариуса, подчертават върховните съдии

Съдията по вписванията не проверява дали арендодателите притежават поне 50% от имота, който отдават, когато вписва договор за аренда. Това…