Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдии

Съдийката от Раднево Люба Петрова е уволнена, а Росица Бузова от АССГ – отстранена

Други двама магистрати получиха „забележка“, а четирима не бяха наказани. Петя Крънчева с отлична оценка от атестацията, а Мирослава Тодорова - с намалена

Съдийката от Раднево Люба Петрова е уволнена, а Росица Бузова от Административен съд София-град – отстранена от длъжност за три…

Съдии до ВСС: Шефката на ОС-Благоевград наруши етичния кодекс, предприемете мерки

Осем магистрати твърдят, че Катя Бельова наказва цялото наказателно отделение, защото е поискало заемане на свободна бройка за съдия

Председателят на окръжния съд в Благоевград Катя Бельова преднамерено наказва цялото наказателно отделение на съда чрез еднолично и необосновано възлагане…

Защо царят е гол и предлаганата от съдия Шекерджиев алтернатива на СИНС е неподходяща*

Съгласно Закона за съдебната власт Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) има задължение да анализира и отчита натовареността на…

Още 41 столични съдии обявиха за немотивиран избора за шеф на градския съд

Наталия Марчева влиза в състава на ВАС по делото

41 магистрати от Софийския районен съд (СРС) и Софийския апелативен съд (САС) подкрепиха колегите си от Софийския градски съд (СГС),…

Изслушаха кандидатите за мрежата за международно сътрудничество по наказателни дела

Предстои да бъдат оценени и класирани

Изслушване на кандидатите за членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ) беше…