Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдии по вписванията

магдалена иванова, дело, прокуратура, златица

Със законопроект на депутати

Създават мегаагенция по вписванията, съдиите по вписванията остават

Вносителите обещават таксите ѝ да са изцяло разходоориентирани

Да се създаде Държавна агенция по вписванията (ДАВ), която да отговаря за едни от най-важните регистри – имотния и търговския,…

Работодателите се обявиха против промяна на статута на съдиите по вписванията

Четирите национално представителни работодателски организации – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и…

Обявяват конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища

Кандидатите могат да подадат заявление в 14-дневен срок от обнародването на заповедта на министъра на правосъдието в Държавен вестник

Конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища обяви днес със своя заповед министърът на правосъдието. В Софийския…