Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдебни помощници

Заради пандемията

Шефът на СГС въведе нови мерки за работа и отмени изпита за съдебни помощници

До края на месеца всеки съдия сам ще преценява дали да отсрочва дела

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов отмени писмения изпит за съдебни помощници в Наказателното отделение и въведе нови…

СРС сам си осигури пари за още 25 съдебни помощници

Председателят му предлага съдиите да не издават смъртен акт на починали в болница

Софийският районен съд (СРС) сам е осигурил средства за назначаването на още 25 съдебни помощници. Това става ясно от протокол…

Комисия на ВСС отваря дебат

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения

Да се създаде „Съдебна служба по подготовка на делата“, която да разтовари съдиите от елементарни правни действия, предлага ресорната комисия

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения, а съдията да се занимава с делото…

Гергана Мутафова и Боряна Димитрова предлагат:

Парите за ранг на съдебните служители да се увеличат с от 35 до 60 лева от догодина

Заплащането за най-ниския да се обвърже с минималната заплата

Парите за ранг на съдебните служители да се увеличат от догодина като заплащането за най-ниския от тях – пети, да…

Според комисия на ВСС

Съдилища имат нужда от 70 съдебни помощници и 18 пресаташета

Разкриването на новите бройки е отложено за догодина поради липса на пари в бюджета за 2018 г.

Догодина съдилищата ще търсят нови 113 служители – съдебни помощници, пресаташета и служители по сигурността на информацията. За целта в…