Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдебни помощници

СРС сам си осигури пари за още 25 съдебни помощници

Председателят му предлага съдиите да не издават смъртен акт на починали в болница

Софийският районен съд (СРС) сам е осигурил средства за назначаването на още 25 съдебни помощници. Това става ясно от протокол…

Комисия на ВСС отваря дебат

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения

Да се създаде „Съдебна служба по подготовка на делата“, която да разтовари съдиите от елементарни правни действия, предлага ресорната комисия

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения, а съдията да се занимава с делото…

Гергана Мутафова и Боряна Димитрова предлагат:

Парите за ранг на съдебните служители да се увеличат с от 35 до 60 лева от догодина

Заплащането за най-ниския да се обвърже с минималната заплата

Парите за ранг на съдебните служители да се увеличат от догодина като заплащането за най-ниския от тях – пети, да…

Според комисия на ВСС

Съдилища имат нужда от 70 съдебни помощници и 18 пресаташета

Разкриването на новите бройки е отложено за догодина поради липса на пари в бюджета за 2018 г.

Догодина съдилищата ще търсят нови 113 служители – съдебни помощници, пресаташета и служители по сигурността на информацията. За целта в…