Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

съдебен контрол

В ново тълкувателно дело

ВКС решава как прокурорът прекратява производството, когато престъплението е от частен характер

Какво трябва да съдържа постановлението, с което прокурорът прекратява наказателното производство, след като установи, че престъплението е от частен характер…

През призмата на правото на защита

Липсата на съдебен контрол над привличането на обвиняем ще бъде подложена на проверка от СЕС

Невъзможността съдът да контролира привличането на обвиняем от разследващите ще бъде подложена на проверка от Съда на Европейския съюз (СЕС)…

Министерството на правосъдието представи проекта си:

Наказателен съдия с ранг на върховен ще ръководи разследването срещу главния прокурор

Въвежда се ред за обезщетяване при нарушаване на презумпцията за невиновност от прокурори и разследващи и съдебен контрол над част от отказите за образуване на разследване

Наказателен съдия с ранг на върховен, който може да е от всички нива без районно, ще ръководи разследванията срещу главния…