Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

стопанска непоносимост

Спогодба решава дела за 100 млн. лева срещу АЕЦ „Козлодуй“ за стопанска непоносимост заради пандемията

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и четирима търговци на електрическа енергия са постигнали спогодба, с която окончателно са уредени претенциите на компаниите…

Искът по чл. 307 от Търговския закон – практически процесуални проблеми 

1. Възприетото в материалноправната доктрина разбиране за института на стопанската непоносимост го определя като „способ за изменение или прекратяване на…

Приложно поле и правни последици на стопанската непоносимост

Пандемичното разпространение на коронавирусната инфекция доведе до безпрецедентна глобална здравна криза, която от своя страна повлия силно на икономиката на…