Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

сила на пресъдено нещо

дело, лесидрен

Къде и с какви последици се произнася делбеният съд по възраженията

Предмет на следващото изложение са противоречиво разрешаваните в практиката въпроси относно постановяването на отделен диспозитив и пораждането на сила на…