Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Семейно право

От Панчарево по-дълбоко нема!

Вчера Върховният административен съд (ВАС) постанови едно дългоочаквано решение, което в момента е повод за дискусия, не само у нас,…

Може ли трансформацията на лично имущество да се установява извънсъдебно?

Основание за дискусията: спор в доктрината. В някои хипотези трансформацията може да бъде установена и извънсъдебно – Л. Ненова, А.…