Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Свидетели на Йехова

Съдът в Люксембург реши

Ако европеец откаже лечение в страната си заради религията си, тя може да не поеме разноските му в друга държава на ЕС

Съдът на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург реши любопитен казус от Латвия с последовател на „Свидетели на Йехова“. На сина…