Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

разумен срок

прокуратура

Прокурорската колегия препоръчва

Шефовете на прокуратури да следят за приключване на разследванията в разумен срок

Ръководителите на прокуратурите да извършват проверки на спрените дела и при наличие на основания за възобновяването им, да предприемат организационни…