Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

разпоредително заседание

Разпоредителното заседание след промените в НПК – практически проблеми

Настоящото изложение няма претенция за изчерпателност. То няма и амбицията да даде решение на посочените в него практически проблеми. Идеята…

Промените в НПК вече са факт

Неявяването на защитник по уважителни причини ще отлага разпоредителното заседание

В Държавен вестник са обнародвани измененията в кодекса след решението на Конституционния съд

Разпоредителното заседание ще се отлага, ако защитник не се яви по уважителни причини и винаги, когато участието му е задължително,…