Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

процедура по преназначаване

Търсят се 10 магистрати за преназначаване в пет натоварени районни съдилища

СК на ВСС откри процедура за преместване в СРС, Перник, Ихтиман, Провадия и Монтана

Търсят се десет съдии от слабо натоварени осем съдилища, които да бъдат преназначени в пет високо натоварени районни съдилища. Съдийската…