Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

проф. Иван Русчев

Академично слово към абсолвентите от випуск 2020 на ЮФ

Правото е капризна спътница в живота

На тържествена церемония тази събота в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“ 370 абсолвенти от специалност „Право“ в Юридическия…

Приложно поле и правни последици на стопанската непоносимост

Пандемичното разпространение на коронавирусната инфекция доведе до безпрецедентна глобална здравна криза, която от своя страна повлия силно на икономиката на…

Има ли прехвърлителен ефект джирото на акции при липса на съгласие за придобиването им

„Гвоздеят“ на злободневието от вчера – 13 май, вместо да бъде приетото по предложение на министъра на здравеопазването Решение на…

Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи…

Дължи ли здравната каса плащане на лечебните заведения за надлимитна дейност?

Или за противоречията в съдебната практика

I. Общ преглед на уредбата и субекти на правоотношенията Системата на задължителното здравно осигуряване е изградена от правоотношения, които обхващат…