Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

проф. Иван Русчев

Проблеми на юридическото образование в новата наредба от 2022 г.

С настоящия доклад си поставям за цел да разгледам някои от проблемите в юридическото образование, да изкажа отношение по публикуваната…

Проектът за наредба за юридическото образование засега все още е разочарование  

Убедени сме, че Министърът на правосъдието е имал най-добри намерения при създаването на проекта за Наредба за единните държавни изисквания…

За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД – десет години по-късно

За квалификацията на договора, сключен от дееспособно лице, което не може да разбира или да ръководи действията си в светлината на най-новата съдебна практика

В класическата ни цивилистична доктрина се е наложило разбирането, че волеизявлението представлява правно-релевантен факт от душевната сфера на едно лице,…

Проф. Иван Русчев и проф. Атанас Семов са избрани за член-кореспонденти на БАН

От 24 години юрист не е избиран за академик, а двамата са първите член-кореспонденти от 2008 г.

Проф. Иван Русчев и проф. Атанас Семов са избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките (БАН). Те са първите…

Академично слово към абсолвентите от випуск 2020 на ЮФ

Правото е капризна спътница в живота

На тържествена церемония тази събота в парка на Военната академия „Г. С. Раковски“ 370 абсолвенти от специалност „Право“ в Юридическия…

Приложно поле и правни последици на стопанската непоносимост

Пандемичното разпространение на коронавирусната инфекция доведе до безпрецедентна глобална здравна криза, която от своя страна повлия силно на икономиката на…

Има ли прехвърлителен ефект джирото на акции при липса на съгласие за придобиването им

„Гвоздеят“ на злободневието от вчера – 13 май, вместо да бъде приетото по предложение на министъра на здравеопазването Решение на…

Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи…

Дължи ли здравната каса плащане на лечебните заведения за надлимитна дейност?

Или за противоречията в съдебната практика

I. Общ преглед на уредбата и субекти на правоотношенията Системата на задължителното здравно осигуряване е изградена от правоотношения, които обхващат…