Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

проф. Иван Русчев

Има ли прехвърлителен ефект джирото на акции при липса на съгласие за придобиването им

„Гвоздеят“ на злободневието от вчера – 13 май, вместо да бъде приетото по предложение на министъра на здравеопазването Решение на…

Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи…

Дължи ли здравната каса плащане на лечебните заведения за надлимитна дейност?

Или за противоречията в съдебната практика

I. Общ преглед на уредбата и субекти на правоотношенията Системата на задължителното здравно осигуряване е изградена от правоотношения, които обхващат…