Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

проф. Дарина Зиновиева

Правен режим на извънредната епидемична обстановка в българското законодателство

1.Правното понятие „извънредна епидемична обстановка” се регламентира в  българското законодателство с чл.63, ал.1 от Закона за здравето.[1]  Дефиницията за извънредна…

Петима професори – пет мнения, или противоконституционен ли е чл. 142, ал. 1 от АПК

Противоречи ли на Конституцията правилото в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към…

Дължи ли здравната каса плащане на лечебните заведения за надлимитна дейност?

Или за противоречията в съдебната практика

I. Общ преглед на уредбата и субекти на правоотношенията Системата на задължителното здравно осигуряване е изградена от правоотношения, които обхващат…