Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

проф. Васил Мръчков

Петима професори – пет мнения, или противоконституционен ли е чл. 142, ал. 1 от АПК

Противоречи ли на Конституцията правилото в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към…