Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

престъпление

Дипломатическите имунитети и привилегии – юридически обоснована закрила или възможност за злоупотреби?

1. Въведение Дипломатическият имунитет представлява форма на правна защита, която предоставя на дипломатическите представители и техния персонал по-висока степен на…

Възстановяващо правосъдие

Изследване на една алтернатива на престъплението и наказанието

Излежах 28 години в затвора, казва Арманд Колман пред студентите и преподавателите от Харвардския юридически факултет, събрани в Zoom един…

Съдът срещу изключителното престъпление

Между законовите предписания и съдебните рефлекси 70 години след въвеждане на изключително наказание

Извлечения от втората глава на монографията ,,Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност“ (2021)… От съображения за по-лесно възприемане от по-широка…

съдебна палата

Новата концепция за наказателна политика:

Премахване на доживотния затвор без замяна, обвързване на глобата със заплатата и по-ефективна пробация

Залага се на балансиран подход при криминализацията

Новата концепция за наказателната политика на държавата, от която тя трябва да се ръководи от 2020 г. до 2025 г.,…

И след промените в НПК съдът има право да прекрати поради липса на престъпление дело, образувано по тъжба на пострадал*

По въпроса за компетентността на съда да извършва предварителна преценка за съставомерността на твърденията, изложени от частния тъжител в тъжбата,…

Значението на влязлата в сила присъда за гражданскоправните последици от престъплението

Статията е провокирана от конкретен казус. Без претенция за изчерпателност на анализа, тя маркира частен случай, който понякога възниква при…