Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

преместване

До 15 март ВСС събира заявления за преместване на магистрати в районни съдилища

Комисията по натовареност започна предварително проучване сред съдиите за откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

Комисията по натовареност към Съдийската колегия започва предварително проучване за преместване на магистрати от слабо във високо натоварени районни съдилища.…

Съдийската колегия откри процедура за преместване на 15 съдии в СРС

Кадровиците върнаха съдия Лилия Терзиева в Пещера

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преместване на 15 съдии в Гражданското отделение на Софийския районен съд.…