Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

предсрочна изискуемост

Данаил Кирилов ще предложи:

Без наказателни лихви и предсрочна изискуемост на кредитите по време на извънредното положение

Законът с мерките "мина" на първо четене, но ще бъде пренаписан и дописан

Да не се начисляват наказателни лихви и да не се обявява предсрочна изискуемост на кредитите ще предложи като мярка по…

Актуални проблеми, свързани с предстоящи тълкувателни решения за давността и поръчителството

До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на…