Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Предизвикай правото

Делата срещу корекции на сметки за ток – в половин България така, в другата – иначе

Юристи поискаха Върховният касационен съд да разпрати спешно окръжно в цялата страна, за да сложи край на противоречията в практиката

Трябва ли да се докаже, че абонатът е манипулирал електромера си, за да може сметката му да бъде преизчислена заради…

Юристи настояват за тълкувателно решение

Пълен разнобой в практиката дали напусналият съдружник в ООД може да иска заличаването си от Търговския регистър

Може ли съдружникът в ООД, който сам е напуснал дружеството, след това да поиска заличаването си от партидата му в…

Платена публикация

„Предизвикай: Вещното право!” събира всички постановления и тълкувателни решения по Закона за собствеността за 60 години

Съставителят Стоян Ставру дава на читателя богат инструментариум за лесно ориентиране в съдебната практика в новото луксозно издание

Една от най-систематизираните поредици със съставител Стоян Ставру, представяща най-новите и провокативни решения на Върховния касационен съд, се обогати с…

дело, лесидрен

Предложение за допълване на тълкувателно дело

Юристи искат ВКС да каже как се определя кое дело е гражданско и кое търговско

Какви са критериите, по които се определя дали едно дело е гражданско, или търговско. На този основополагащ въпрос да отговорят с…

Първи сигнал до аналитичното звено на ВАС за тълкувателно дело и сезиране на КС

Установена е противоречива практика по въпроса трябва ли да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен в последствие за противоконституционен закон

Трябва ли да бъде отменен индивидуален административен акт, издаден по силата на обявен впоследствие за противоконституционен закон? Или той се…

290-ник! За измерване на пулса на правото

Как Стоян Ставру и Румен Неков „развинтиха“ съдебната практика и подредиха картите на етажната собственост

280-1-3 Има хора, за които това не е уравнение или произволна числова поредица. За тях този код е лесен за…