Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

предварителен договор

Предстоящо тълкувателно дело на ВКС

Може ли да бъде обявен за окончателен договор по иск на купувач, който не е платил цялата цена

Може ли по иск на неизправния купувач, който не е заплатил напълно договорената цена, съдът да обяви за окончателен предварителен…

В решение по чл. 290 ГПК

ВКС разясни как се доказва замяна на купувач по предварителен договор за продажба на имот

Недопустимо е със свидетелски показания да се установява заместване или замяна на купувача по предварителен договор за продажба на недвижим…

Върховният касационен съд:

Знанието на купувача за увреждане на кредитор с предварителен договор се преценява към сключването му

Знанието на купувача за увреждането на кредитор с прехвърляне на недвижим имот с предварителен договор от длъжника, следва да се…