Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

право на защита

През призмата на правото на защита

Липсата на съдебен контрол над привличането на обвиняем ще бъде подложена на проверка от СЕС

Невъзможността съдът да контролира привличането на обвиняем от разследващите ще бъде подложена на проверка от Съда на Европейския съюз (СЕС)…