Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

право на ЕС

Почти пълно премахване на рамките на приложното поле на правото на ЕС?

Нови въпроси за суверенитета по повод решението „Панчарево“ на СЕС

В предходната си публикация (виж тук) анализирах някои особености на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по делото Панчарево[1],…

Правото на ЕС между адвоката и съдията

Приложно поле на Правото на ЕС – заключение

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на правото на ЕС, изисква обобщение. За практикуващите юристи…

Действие, изпълнение, прилагане и спазване на Правото на ЕС

Приложно поле на Правото на ЕС – разбиране за реална връзка (релевантност)

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на Правото на ЕС (ПЕС), е практически полезно само…

Приложното поле на ПЕС – механизми за установяване на връзка с „привидно вътрешни ситуации”

Ситуации без очевидна (трансгранична), но с косвена връзка

В предишните две публикации по темата посочих, че преценката дали една ситуация/дело попада в приложното поле на Правото на ЕС…

Определяне на приложимостта на ПЕС – първа по важност задача на всеки, който прилага право

Мисля, че е несъмнено: първият свързан с Правото на ЕС (ПЕС) въпрос, пред който се изправя националният съдия, е въпросът…