Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Право на Европейския съюз

Платена публикация

СУ и Университетът на Лотарингия с магистърска програма „Право на ЕС“

Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е съвместна програма на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университета на Лотарингия, Франция…

Отказа ли Съдът на ЕС зачитане на българската национална конституционна идентичност?

И отказва ли се от диалога с националните конституционни съдилища

Скорошното и свързано с България решение на Съда на ЕС (СЕС) по делото Панчарево[1] постави много съществени въпроси за значението…

Приложното поле на ПЕС – изискване връзката да е „реална”

Механизми за определяне на изцяло вътрешни ситуации – критерии за определяне на „реална връзка”

Изложението в предходните ми публикации по темата за определянето на приложното поле на Правото на ЕС (ПЕС) не бива да…

Данъчното облагане на международните корпорации, Г-7 и правото на Европейския съюз

Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично общественото мнение в различни краища…

Окончателно

ВКС осъди себе си, Народното събрание и агенцията за приватизация за над 1 000 000 лева

Трите институции дължат солидарно обезщетението на фирма заради погазване на правото на ЕС

Върховният касационен съд (ВКС) осъди себе си, Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (сега Агенция за публичните…

Задължението за съответстващо тълкуване – най-широкообхватната последица от действието на Правото на ЕС

Задължението за тълкуване на националните правни норми в съответствие с относимите норми от Правото на ЕС („индиректен ефект”) е най-широкообхватното…

Защо българските съдилища не се съобразяват с решението на Съда на Европейския съюз по делото „Кантарев срещу БНБ“?

През 2014 г. сезирахме Европейската комисия (ЕК) с искане за наказателна процедура срещу България заради липсата на национален регламент, позволяващ…