Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

поръчител

Актуални проблеми, свързани с предстоящи тълкувателни решения за давността и поръчителството

До кого следва да бъде адресирано изявлението на длъжника за признаване на вземането му, за да е налице прекъсване на…