Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

оценка

Върховният административен съд:

ВСС няма право на оценка дали законодателно решение е целесъобразно, за да изземва правомощия

ВАС обяви за нищожно решение на Съдийската колегия за налагане на наказание „забележка“ на магистрат от СРС

Висшият съдебен съвет (ВСС) няма право на оценка дали едно законодателно решение е целесъобразно, за да изземе правомощие на друг…

Из дебат във ВСС: Трябва ли Съдийската колегия да спази закона или да се придържа към практиката си?

Вместо комисията по атестирането, кадровиците сами дадоха оценка на съдия от СРС

Трябва ли Съдийската колегия да спази закона или да го заобиколи, като се придържа към преобладаващата си практика? Този въпрос…

ВСС районен съд Лом председател

ВСС промени методиката

Без положителни или отрицателни оценки за дейността на бившите членове на ВСС

Кадровици обвиниха свои колеги в "махленски" разговори зад гърба на Пленума за централизирана обработка на заповедните дела

Бившите членове на Висшия съдебен съвет и инспектори вече няма да получават положителни или отрицателни оценки за дейността си като…

ВСС районен съд Лом председател

Комисията за атестирането и конкурсите към СК на ВСС:

Разпоредбата в ЗСВ за оценка на дейността на бившите кадровици е самоцелна и неефективна

Димитър Узунов получава положително становище за работата си в съвета

Самоцелна и неефективна. Така Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия определя разпоредбата на чл. 28, ал. 2…