Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

отрицателен установителен иск

Решение за развитие на правото

ВКС: Oтрицателният установителен иск за недължимост поради изтекла давност спира давността, отхвърлянето му я прекъсва

Предявяването на отрицателен установителен иск за недължимост на вземането поради изтекла давност, спира давността, а отхвърлянето му я прекъсва и…

ВКС се заема с „кашата“ със спирането и прекъсването на давността по искове за недължимост поради изтекла давност

Предявяването на отрицателен установителен иск за недължимост на вземането поради изтекла давност, води ли до спиране (на основание чл. 115,…

В тълкувателно решение

ВКС отрече да има противоречива практика за отрицателните установителни искове на съсобственици

Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) отклони искането на върховни съдии да постанови тълкувателно решение по въпроса дали съсобственик…