Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

отговорност

С преюдициално запитване на съда в Луковит

Парадоксът шофирането на кола без регистрация да е и престъпление, и нарушение стигна до Люксембург

От няколко години в българското законодателство съществува един парадокс – шофирането на кола, която не е регистрирана, е и престъпление,…

Правен режим на лечението с неразрешени в България лекарствени продукти в условията на пандемия

I. Въведение В условията на пандемия, борбата с COVID-19 постави човечеството пред трудни решения, като всяка държава на национално ниво…