Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

особено мнение

Двама на особено мнение

Политическата ситуация и обусловените от нея нарушения на Конституцията не могат да „пишат“ самата Конституция

Настоящото особено мнение няма за цел да подлага на критика възприетото от мнозинството решение относно поставените от Пленума на Върховния…

Особено мнение

За биологичната истина и интереса на детето

Налице ли е законов произвол по отношение на детето с признатата от СК възможност трето лице да оспорва презумптивното му бащинство

Не сме съгласни с решението на мнозинството, с което се отхвърля искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата…