Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Окръжен съд-Ямбол

Васил Петков е новият стар председател на окръжния съд в Ямбол

Съдийската колегия единодушно подкрепи и Веселка Златева за втори мандат като шеф на РС-Пазарджик 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Васил Петков за председател на Окръжен съд-Ямбол за втори мандат. Той беше…