Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Общ съд на ЕС

Данъчното облагане на международните корпорации, Г-7 и правото на Европейския съюз

Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично общественото мнение в различни краища…

От 1 декември

Общият съд на ЕС ще приема документи само през приложението „e-Curia“

Изключения ще има само за случаи, в които не е възможно да се ползва приложението или при поискана правна помощ от молител, който няма адвокат

Единственият начин за комуникация с Общия съд на ЕС ще е с компютърното приложение „e-Curia“. Промяната влиза в сила от…