Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

неустойка

Вносителят на предложението за високите неустойки Спас Панчев за първи път говори по темата от парламентарната трибуна.

Парламентът прие отново неустойките по бърз кредит, които вече отмени. На 1 януари влизат в сила две взаимно изключващи се норми

Народното събрание днес прие повторно разпоредбите в Закона за потребителския кредит (ЗПК), с които се въвежда неустойка от два пъти…

Парламентът изненадващо и без дебат прие:

Неустойката по бърз кредит може да достига двойния размер на главницата

Разходите, които потребителят плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, т.е. не от…