Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

неустойка

Парламентът изненадващо и без дебат прие:

Неустойката по бърз кредит може да достига двойния размер на главницата

Разходите, които потребителят плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, т.е. не от…