Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

неустойка

Спорни въпроси относно договорите за потребителски кредит в перспективата на съдебната практика

Договорите за потребителски кредит са с изключително голяма практическа приложимост, поради което настоящата статия е посветена на някои от най-често…

Арбитражът реши: Мажоритарният собственик на БМФ дължи над 25 млн. лв. неустойка от претендирани 52 млн. лв.

Арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата е постановил, че фирмата собственик на „Параходство Български морски флот“ АД – „Кей Джи…

Вносителят на предложението за високите неустойки Спас Панчев за първи път говори по темата от парламентарната трибуна.

Парламентът прие отново неустойките по бърз кредит, които вече отмени. На 1 януари влизат в сила две взаимно изключващи се норми

Народното събрание днес прие повторно разпоредбите в Закона за потребителския кредит (ЗПК), с които се въвежда неустойка от два пъти…

Парламентът изненадващо и без дебат прие:

Неустойката по бърз кредит може да достига двойния размер на главницата

Разходите, които потребителят плаща при неизпълнение на задълженията си по договор за потребителски кредит от финансова институция, т.е. не от…