Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

несъстоятелност

Проверка на инспектората установи

Производствата по несъстоятелност – проблеми от образуването на делото до решението за фалита

ИВСС поиска върховният съд да уеднакви практиката с тълкувателно решение

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) провери производствата по несъстоятелност във всички окръжни съдилища и установи проблеми от образуването на…

Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените и неупражнени в производството по несъстоятелност права, когато е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без фаза по предявяване и приемане на вземанията

Заглавието на тази статия възпроизвежда един от въпросите – предмет на тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на Общото…

ВКС ще решава за тълкувателно дело по въпроса

Може ли синдикът да води дела, докато производството по несъстоятелност е спряно заради липса на имущество на длъжника

Може ли синдикът да предявява искове – отменителни, за обявяване на недействителни на сделки, прихващания и действия, както и да…

В ново тълкувателно решение

Търговската колегия на ВКС отговори на 9 въпроса за несъстоятелността

Непродаденото след края на производството става собственост на държавата и общината, постановиха върховните съдии

Девет въпроса, свързани с производството по несъстоятелност, по които беше натрупана противоречива практика през годините, днес получиха отговор от Търговската…

Адвокатурата пита ВКС

Погасяват ли се непредявените вземания, когато делото за фалит е прекратено заради недостатъчно имущество на длъжника

Висшият адвокатски съвет предлага да бъде образувано тълкувателно дело по три въпроса, свързани с несъстоятелността

Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да излезе с тълкувателно решение по три въпроса, свързани с производството несъстоятелност, предлага…

Страсбург осъди България да плати над 53 000 евро заради старата уредба на несъстоятелността

Делото е по жалба на двама търговци, станали косвени жертви на фалита на техен контрагент

Заради действалата години наред предходна уредба на несъстоятелността, България беше осъдена да плати над 53 000 евро на двама търговци.…