Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

несеквестируем доход

Мащабни промени в ДОПК

Данъчните вдигат несеквестируемия доход – изравнява се с минималната заплата

Без избор при погасяване на задължения към НАП - започва се с най-старото

Защитеният доход, на който не може да се налагат запори и да се насочва принудително изпълнение за неплатени публични задължения,…