Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

неравноправна клауза

Когато чл. 278, ал. 3 ГПК не важи – СЕС даде възможност да не се зачитат указания на горната инстанция

Постановеното определение по частната жалба (срещу определение – бел. ред.) е задължително за долустоящия съд. Това гласи императивната разпоредба на…

ВКС: При частично уважен иск за връщане на платеното заради неравноправна клауза не се възлагат разноски на потребителя

Когато потребител предяви иск за връщане на платеното от него заради призната за неравноправна клауза в договора с кредитора и…