Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Наредба за придобиване на юридическа правоспособност