Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Наредба за конкурсите

Тричленен състав на ВАС:

Наредбата за конкурсите на ВСС не дописва критерии за оценка на магистратите

Съдът отхвърли жалбата на Мария Вранеску срещу текст от подзаконовия нормативен акт

Наредбата за конкурсите на Висшия съдебен съвет (ВСС) не дописва Закона за съдебната власт (ЗСВ) като въвежда допълнителни критерии за…

Съдия оспори наредба на ВСС – с нея дописал критерии за оценка на магистратите

Мария Вранеску иска от Върховният административен съд да обяви за нищожен на текст от наредбата за конкурсите

С наредбата за конкурсите се въвеждат критерии за оценяване на магистратите в конкурсите за повишаване, които не съществуват в Закона…

Окончателно

Повишаването на магистрати по приключен по стария ред конкурс беше отменено от ВАС

Очаква се 22 дела на магистрати да бъдат възобновени

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени текст от наредбата за конкурсите, даващ право на магистратите, останали под…

съдебна палата

Предложения за изменения в наредбата за конкурсите

Срокът за повишаване по вече приключен конкурс да започва да тече от решението на ВСС

Деветмесечният срок, в който класираните под чертата магистрати, могат да бъдат повишени по вече приключен конкурс, да започва да тече…

ВАС прати в Конституционния съд казуса с повишаването на магистрати по вече приключен конкурс

Редица дела на съдии за кариерното им израстване остават блокирани за неопределено време

Състав на Върховния административен съд поиска обявяването за противоконституционна на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната…