Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Михаил Екимджиев

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)

Защо трябва да разпознаваме злоупотребата с право? Злоупотребата с право, разноликите ѝ прояви и последици, рядко са фокус на обществен…

След позицията за думите на Михаил Екимджиев

ВАдС публикува благодарности от председателите на върховните съдилища

Ден след като с позиция се разграничи от коментари на адвокат Михаил Екимджиев, Висшият адвокатски съвет (ВАдС) публикува благодарствени писма…

ВАдС се разграничи от коментари на Михаил Екимджиев за върховните съдилища

Адвокатът се извини за непремерената обобщена оценка, но с уговорка

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) огласи позиция, в която се разграничи от коментари на адвокат Михаил Екимджиев за Върховния касационен съд…

Правна дискусия

Абсолютна ли е конституционната забрана министрите да имат двойно гражданство

Предизвикателства, които казусът „Кирил Петков“ поставя пред Конституционния съд

„Конституцията трябва да принадлежи на живите, а не на мъртвите“ Томас Джеферсън По повод казуса на бившия служебен министър Кирил…

Значението на влязлата в сила присъда за гражданскоправните последици от престъплението

Статията е провокирана от конкретен казус. Без претенция за изчерпателност на анализа, тя маркира частен случай, който понякога възниква при…

Защо българските съдилища не се съобразяват с решението на Съда на Европейския съюз по делото „Кантарев срещу БНБ“?

През 2014 г. сезирахме Европейската комисия (ЕК) с искане за наказателна процедура срещу България заради липсата на национален регламент, позволяващ…