Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Лакорда

Пловдивският съвет в остра позиция към ВАдС:

Защо не питахте адвокатите коя правно-информационна система искат и още много въпроси

Пловдивският адвокатки съвет излезе с остро критична позиция за действията на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), в която поставя множество въпроси,…