Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

кредит

дело, лесидрен

Особености при сключването и съдържанието на договора за потребителски кредит – част I

Анализ на практиката на българските съдилища и на Съда на ЕС

I. Правата и задълженията на страните при водене на преговори преди сключване на договора и последиците от тяхното неизпълнение. 1.…