Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

корабособственик

Компетентността на българските съдилища при арест на кораб да разгледат спора по същество

 1. Значението на проблемите Повод за настоящата публикация са произнасяния на националните съдилища по въпроса за тяхната компетентност по съществото на…