Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституция

Адвокатурата предлага след среща с президента:

Всеки съдия да може да сезира КС, главният прокурор да не упражнява надзор за законност над всички обвинители

Всеки съдебен състав, а не само тези във върховните съдилища, да може да сезира Конституционния съд (КС), а главният прокурор…

Отговорността на държавата за вреди – какво беше, през какво мина и докъде стигнахме

„Гражданската отговорност на държавата се състои във възстановяване нарушеното равновесие от неправомерния акт. Това възстановяване може да стане по два…

За духа на българския конституционализъм

Отбелязването на такава впечатляваща годишнина на една национална конституция предполага да се говори за националния конституционализъм. А той е огледало…

Непосредствено действие на разпоредбите на Конституцията и практиката на съдилищата

Разпоредбата на чл.5, ал.2 от Конституцията на Република България от 1991 г. провъзгласява принципа на прякото действие на конституционните норми,…

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Макар непосредственото действие да е било предмет на…

съдебна палата

Становище на ВСС

Замразяването на изплащането на до 20 заплати на магистрати с висящи дела не противоречи на Конституцията

Гаранцията може да бъде потърсена в петгодишен срок, решиха съдебните кадровици

С 13 на 9 гласа Пленумът на Висшия съдебен съвет реши, че разпоредбата в Закона за съдебната власт, според която…

Платени публикации

Платена публикация

В деня на Конституцията и юриста – 25% намаление на „Конституционно право“ от проф. Емилия Друмева

16 април е датата, на която честваме Деня на Конституцията и юриста. На тази дата през 1879 г. Учредителното събрание…

любомир владикин

Конституционосъобразно ли е предаване на български гражданин на държава извън ЕС за целите на наказателно преследване

Съгласно чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България в действащата редакция до изменението от 2005 г. (ДВ, бр.…