Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционен съд (КС)

Преди да е влязло в сила

Виртуалното явяване на обвиняемия по делото за арест е оспорено в Конституционния съд

Да бъде обявена за противоконституционна възможността обвиняемият да участва чрез видеоконференция в съдебното заседание, на което се решава дали да…

Адвокатурата:

Самоопределянето на пола има правно значение само за интерсексуалните, за другите е решила природата

Конституционният съд (КС) трябва да отговори дали, когато Конституцията говори за пол, има предвид само биологичния, или използва понятието в…

Сексолог в мнение до Конституционния съд:

Неадекватно е полът да се интерпретира само като биологичен

Конституционният съд (КС) предстои да се произнесе по един въпрос, който от години предизвиква полярни обществени реакции – „Как следва…

В становища до Конституционния съд

Пленумът на ВАС срещу кариерните бонуси на ВСС и разследващия главния прокурор

Кариерните бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на инспектората към него са противоконституционни, създаването на фигурата на…