Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

конкурс

ВСС ще си търси нов главен секретар

Очаква се в четвъртък Пленумът да обяви конкурс за длъжността

Конкурс за нов главен секретар ще обяви Висшият съдебен съвет в четвъртък – на първото заседание на Пленума след съдебната…

Първо заседание след ваканцията

Прокурорската колегия открива сезона с конкурс за окръжните прокуратури

Избират нов апелативен обвинител на София

Обявяване на конкурс за повишаване в окръжните прокуратури и избор на шеф на апелативната прокуратура в София. Това ще са…

След като СК на ВСС поиска

ВАС отказа да даде указания на Съдийската колегия как да упражнява правомощията си

Кадровият орган сам трябва да реши какво да прави с молбите на магистрати, поискали да бъдат повишени по конкурс, приключил преди промените в ЗСВ от 2016 г., казват още върховните съдии

Върховният административен съд (ВАС) отказа да даде указания на Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) как да си…

Публикуваха окончателните списъци на одобрените кандидати за младши магистрати

Те имат едномесечен срок да подадат декларация за несъвместимост

Висшият съдебен съвет публикува окончателните списъци с одобрените кандидати за младши магистрати, след като те бяха приети от Съдийската и…

Обявяват конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища

Кандидатите могат да подадат заявление в 14-дневен срок от обнародването на заповедта на министъра на правосъдието в Държавен вестник

Конкурс за 44 съдии по вписванията в 36 районни съдилища обяви днес със своя заповед министърът на правосъдието. В Софийския…