Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

конкурс

На заседанието на СК на ВСС

Предлагат промяна при заплащането на членовете на ПАК, за да не подават данъчна декларация

Още 13 районни магистрати бяха повишени, един от тях чрез жребий

Парите, които членовете на помощните атестационни комисии (ПАК) получават за изготвяне на атестации, да бъдат определяни като допълнителни трудови възнаграждения,…

Стажантската програма „Фулбрайт“ в СРС организира конкурс за посещение на съда в Люксембург

Кандидатите трябва да направят разработка за практиката на СЕС и ЕСПЧ

Стажантската програма на Софийския районен съд, с подкрепата на комисия „Фулбрайт“ и със сътрудничеството на отдела за писмени правни преводи…